Har du stressrelaterade problem?

Stress handlar om påfrestningar i tillvaron.

Omgivningens krav men också våra egna krav på oss själva kan bli för mycket för oss.
Arbetsliv, familjeliv och fritidsengagemang kan upplevas som en ekvation som inte går ihop.
 
Omorganisation på jobbet eller motgångar av något slag kan vara droppen som får bägaren att rinna över.
 
 
 
Rehabiliteringsprogram (KBT) i grupp riktat till arbetsrelaterad stress/utmattningssyndrom

Grupprogrammet pågår en gång i veckan under 13 veckor. Nya grupper startar löpande.
Du kan läsa mer om behandlingen under flik Stress/utmattningssyndrom.